LC-MS代谢组学 非靶向代谢组学

LC-MS代谢组学

LC-MS代谢组学 液质联用(LC-MS)又叫液相色谱 - 质谱联用技术,它以液相色谱作为分离系统,质谱为检测系统。样品在质谱部分和流动相分离,被离子化后,经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开,经...
阅读全文
非靶向代谢组学 非靶向代谢组学

非靶向代谢组学

非靶向代谢组学 非靶向代谢组学(Untargeted Metabolomics),也称为非目标代谢组学或发现代谢组学,无偏向性地对所有小分子代谢物同时进行检测分析的代谢组学。 研究流程 应用领域 医学...
阅读全文